Geen Internationale wedstrijd

Na wijs beraad en met veel pijn in het hart heeft AMC Wuustwezel besloten de motorcross voorzien op 30 april 2017 af te gelasten.

De steeds hoger wordende kosten naar de federatie VMBB toe, achter gehouden informatie en verstrekte informatie die foutief bleek te zijn, de invoering van jaarpassen die wel interessant is voor de piloten maar niet voor de organisatoren en bovenal een laattijdige reglementswijziging die onze plannen voor 30 april onmogelijk maakt, hebben geleid tot deze beslissing.

Om de piloten toch de kans te geven om op ons circuit de Molenbergen te rijden, organiseert AMC Wuustwezel in 2017 twee trainingsweekenden waarvan het eerste op 29 en 30 april en het tweede op 7 en 8 oktober.

Voor 2018 hopen wij op een positievere houding van de VMBB en BMB ten opzichte van haar organisatoren zodat er alsnog een 47e Internationale Motorcross van de Molenbergen kan komen.

Het bestuur van AMC Wuustwezel vzw