De affiche is klaar

Niettegenstaande nog niet alle namen van de deelnemers gekend zijn, ging de affiche vandaag in druk:

Affiche2016